ZÁPIS DO MINIŠKOLKY ROSNIČKA NA ROK 2022/2023 STÁLE POKRAČUJE

V případě zájmu o umístění vašeho dítka do Rosničky nás, prosím, kontaktujte na adrese medlanci@gmail.com

nebo na tel. č. 607 185 537

 

 

 

ZÁPIS DO VŠECH AKTIVIT DK MEDlÁNCI NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

BUDE ZAHÁJEN V DRUHÉ POLOVINĚ SRPNA 

 

PŘEHLED VŠECH AKTIVIT DK MEDLÁNCI 

Bližší informace o nabízených aktivitách v Centru volného času Jabloňka (CVČ), společ. centru Sýpka a v ZŠ Hudcova              naleznete v jednotlivých záložkách, přihlášky posílejte na: medlanci@gmail.com.