Cvičeníčko III - děti ve věku 2 - 3.5 roku     

Pohybové hry pro rodiče s dětmi s využitím různých pomůcek.

KDE:  Centrum volného času na ulici Jabloňová 11, Brno - Medlánky

KDY:  

SKUPINY: maximálně 10 dětí

POČET LEKCÍ 1 BLOK:  10 LEKCÍ  ( září -  listopad ) 

 

PLATBA: 

Platbu proveďte na účet:

Bankovní spojení: 2500343092/2010 (FIO Banka)

(zpráva pro příjemce: jméno dítěte / cvičeníčko III )

Pokud máte zájem cvičeníčko navštěvovat, vyplňte přihlašovací formulář)