Cvičeníčko I - děti ve věku 1 - 1,5 roku 

Pohybové hry pro rodiče s dětmi s využitím různých pomůcek.

KDE:  Centrum volného času na ulici Jabloňová 11, Brno - Medlánky

KDY: 

SKUPINY: maximálně 10 dětí

POČET LEKCÍ 1 BLOK:  10 LEKCÍ  ( září -  listopad ) 

 

PLATBA:

Platbu proveďte na účet:

Bankovní spojení: 2500343092/2010 (FIO Banka)

(zpráva pro příjemce: jméno dítěte / cvičeníčko I )

Pokud máte zájem cvičeníčko navštěvovat, vyplňte přihlašovací formulář)