PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2020

PŘIHLAŠOVÁNÍ POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE NA STRÁNKÁCH WWW.MEDLANCI.CZ.
  
 

20. - 24. 7. 2020 - TANEČNĚ-SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  - OBSAZENO !!!

 • pro děvčata ve věku 4 - 12 let
 • ve SC Sýpka 
 • tanec, gymnastika, plavání, výlety a spousta zábavy pro holky
 • ( pořádá DK Medlánci )
 • cena: 2200 Kč 
 

10. - 14. 8. 2020 - SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  - OBSAZENO !!! 

 •  pro děti vě veku 4 - 13 let
 •  ve SC Sýpka                                                                                                      
 •  plavání, parkour, florball, gymnastika a sportovní všestrannost 
 •  ( pořádá DK Medlánci ve spolupráci s MoveYourBody)
 •  cena: 2400 Kč  
 

17. - 21. 8. 2020 - SPORTOVNÍ PŔÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

 • pro děti ve věku 4 - 13 let
 • ve SC Sýpka
 • plavání, tenis, florball, gymnastika a sportovní všestrannost 
 • ( pořádá DK Medlánci ve spolupráci se Sport. akademií)
 • cena: 2400 Kč