PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2021

PŘIHLAŠOVÁNÍ POMOCÍ PŘIHLAŠOVACÍHO FORMULÁŘE NA STRÁNKÁCH WWW.MEDLANCI.CZ. 
 
 
  

9 - 13. 8. 2021 - TANEČNĚ-SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR  - OBSAZENO 

 • pro děvčata ve věku 4 - 10 let (4 roky v době začátku tábora) 
 • v CVČ JABLOŇKA, ZŠ HUDCOVA a okolí Medlánek  
 • tanec, gymnastika, plavání, výlety a spousta zábavy pro holky
 • cena: 2200 Kč 
9. - 13. 8. 2021 - SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - OBSAZENO
 •  pro děti vě veku 8 - 14 let ( 8 let v době začátku tábora ) 
 •  v SOKOL ŘEČKOVICE, SOKOL KOUNICOVA a okolí Medlánek                                                                                                      
 •  plavání, parkour, florball, gymnastika a sportovní všestrannost
 •  cena: 2500 Kč  
16. - 20. 8. 2021 - SPORTOVNÍ PŔÍMĚSTSKÝ TÁBOR - OBSAZENO 
 • pro děti ve věku 6 - 12 let ( 6 let v době začátku tábora ) 
 • v SOKOL ŘEČKOVICE, SOKOL KOUNICOVA a okolí Medlánek
 • plavání, parkour, florball, gymnastika a sportovní všestrannost
 • cena: 2500 Kč