ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY ( zpěv, tanec, hudební nástroje a mnoho dalšího ...)  

VOLNÁ MÍSTA V OBOU SKUPINÁCH. 
 

SKUPINA I - děti ve věku 1 - 2 roky  

KDE: Centrum volného času na ulici Jabloňová 11, Brno - Medlánky

KDY: PONDĚLÍ 9:00 - 9:45 hod 

SKUPINA: maximálně 12 dětí

 

SKUPINA  II - děti ve věku 2 - 3 roky 

KDE: Centrum volného času na ulici Jabloňová 11, Brno - Medlánky

KDY: PONDĚLÍ 10:00 - 10:45 hod

SKUPINY: maximálně 12 dětí

 

LEKCE: leden až květen 2022  

CENA ZA 2 POLOLETÍ:  1440 Kč 

ZAČÁTEK LEKCÍ: 31. 1. - 30. 5. 2022 

 

Platbu proveďte na účet:

Bankovní spojení: 2500343092/2010 (FIO Banka)

(zpráva pro příjemce: jméno dítěte / skupina I nebo skupina II )

Pokud máte zájem Zpěvohrátky navštěvovat, pošlete nám email a do předmětu uveďte Zpěvohrátky )

 

Co jsou Zpěvohrátky 

Zpěvohrátky jsou hudebním kroužkem, který sleduje ve vzájemné návaznosti dvě základní linie.

Spolupráce s rodiči:

Není málo dospělých, kteří si vyslechli v hodinách hudební výchovy svůj „ortel“ -  že nemají hudební sluch a neumí zpívat. A tak si nesou představu, že radost z hudby je pouze pro talentované jedince a pro múzou nepolíbené zůstane navždy tabu.

Pokud má dospělý zájem, můžeme společně tuto představu o sobě poopravit. Ukážu Vám, že i bez znalosti not a hudebního vzdělání můžete muzicírovat a třeba zjistíte, že zpívat vlastně dovedete. Rodič nemusí být nutně členem symfonického orchestru, aby mohl svým dětem nabídnout společný hudební zážitek. Dítě nehodnotí hudební výkony rodičů. Hodnotu pro něj má společný zážitek, kterým může být například zpívání oblíbené písně.

Práce s dětmi:

Jedním z mých cílů je rozvíjení hudebních schopností. V práci zohledňuji vývojovou zralost dětí, proto jsou hodiny rozděleny dle věku.

Základem práce s malými dětmi je práce s rytmem, který děti velmi dobře vnímají. Již roční dítě dokáže rytmicky doprovodit píseň např. tleskáním, vyťukáváním.

Schopnost zpívat u dětí velmi úzce souvisí se schopností mluvit. Zkušenosti ukazují, že zpěv a práce s říkadly mají pozitivní vliv na rozvoj řeči. Zároveň působí jako logopedická prevence, hraní si se slovy může motivovat k řeči a zpívání děti, kterým se mluvit nechce.                   

Kromě rozvíjení hudebních schopností práce ve skupině rozvíjí empatii, koordinaci spolupráce s druhými. Děti se učí sociální vnímavosti: hodina i práce má svůj řád a pravidla, které děti za pomoci rodičů respektují. Hyperaktivní děti se při zapojení ve skupině učí lepší koncentraci pozornosti, zklidňují se. Uzavřenější a stydlivé děti získají větší důvěru ve vlastní schopnosti před sebou i před celou skupinou včetně vlastních rodičů.

Spoluúčast a zejména aktivní spolupráce rodiče je důležitá proto, že se rozšiřuje vztah mezi rodičem a dítětem: rodič v rámci her přestává být pouze autoritou a stává se rovnocenným partnerem dítěte pro spolupráci.

U malých a úzkostných dětí je přítomnost rodiče důležitá i z důvodu, že poskytuje dítěti potřebný pocit bezpečí, který podmiňuje jeho zapojení se do skupiny. Dětský kolektiv rozšiřuje sociální zkušenosti a posiluje schopnost osamostatnění se. 

Zpěvohrátky poskytují společný zážitek s rodiči i s celou skupinou. V dnešní době jsou rodiče často zahlceni nabídkou volnočasových aktivit, z nichž se většina zaměřuje výhradně na děti, kde rodič dítě pouze „odevzdá“ lektorovi. Společný zážitek chybí v dnešní době obecně.

 

Přejeme Vám, aby byly hodiny Zpěvohrátek příjemně i užitečně stráveným časem pro Vás i Vaše děti. 

                                                                              Zdeňka Brabcová