Profil lektorky - MICHAELA KULÍSKOVÁ 

Michaela Kulísková se narodila v Brně, od pěti let se učila hře na housle. Na státní hudební konzervatoři v Brně absolvovala obor viola, po absolutoriu konzervatoře studovala na FFMU v Brně hudební vědu. Aktivně se věnuje hudební pedagogice - vyučuje hudební výchovu na ZŠ, vede skupinové hudební kroužky pro rodiče s dětmi, hudebně – výchovné kurzy pro děti, hudební tábory.  Od roku 2011 spolupracuje s Filharmonií Brno jako lektor hudebních dílen a hudebních kurzů.
Je členkou České Orffovy společnosti a České muzikoterapeutické asociace.