PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2022 - OBSAZENO 

  

8 - 12. 8. 2022 - TANEČNĚ-HUDEBNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - OBSAZENO 

 • pro děvčata ve věku 4 - 10 let (4 roky v době začátku tábora) 
 • v CVČ JABLOŇKA, ZŠ HUDCOVA a okolí Medlánek  
 • tanec, hudba - muzikál, gymnastika, plavání, výlety a spousta zábavy pro holky
 • cena: 2500 Kč 
 
8. - 12. 8. 2022 - SPORTOVNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR - OBSAZENO
 •  pro děti vě veku 8 - 14 let ( 8 let v době začátku tábora ) 
 •  v SOKOL ŘEČKOVICE, SOKOL KOUNICOVA a okolí Medlánek                                                                                                      
 •  plavání, parkour, florball, gymnastika a sportovní všestrannost 
 •  cena: 2800 Kč  
 
15. - 19. 8. 2022 - SPORTOVNÍ PŔÍMĚSTSKÝ TÁBOR  - OBSAZENO 
 • pro děti ve věku 6 - 12 let ( 6 let v době začátku tábora ) 
 • v SOKOL ŘEČKOVICE, SOKOL KOUNICOVA a okolí Medlánek
 • plavání, parkour, florball, gymnastika a sportovní všestrannost
 • cena: 2800 Kč