ANGLIČTINA s Bárou 

Pro školní děti nabízíme vyzvedávání ze školní družiny a převedení dětí do CVČ Jabloňka. 

PONDĚLI A STŘEDA V ODPOLEDNÍCH HODINÁCH 

 

Pololetní kurz: 
 
Cena: 
 
Kde: CVČ JABLOŇKA, Jabloňová 11, Brno Medlánky