ANGLIČTINA s Bárou 

Pro školní děti nabízíme vyzvedávání ze školní družiny a převedení dětí do CVČ Jabloňka. 

STŘEDA 13:00 - 14:00 hod - děti ve věku 1 a 2 třída ZŠ - momentálně obsazeno 

STŘEDA 14:00 - 15:00 hod - dět ve věku 3 a 4 třída ZŠ - momentálně obsazeno 

Pololetní kurz : 1. 3. - 30. 5. 2019 
 
Cena: 1100 Kč / pololetí 
 
Kde: CVČ JABLOŇKA, Jabloňová 11, Brno Medlánky