Přihláška

Prosíme, přihlášku vyplňte a odešlete na naši email adresu medlanci@gmail.com nebo vytiskněte a vyplněnou ji přineste do centra Rosnička. 

PŘIHLÁŠKA_ROS_MED_2018.docx (15669)