Zpívánky

20.01.2011 15:16

 

INFORMACE KE ZPÍVÁNKÁM

Milé maminky,

Vzhledem k tomu, že vznikla některá nedorozumění ohledně ceny zpívánek na další pololetí a o přesunu zpívánek do nových prostor, přikládáme informace na osvětlení celé situace.

Cena zpívánek :

1 pololetí 1.10.- 31.1.2011 ( 16 lekcí á 45 Kč,- )  cena 720,- Kč

2 pololetí 1.2.- 15.6.2011 ( 20 lekcí á 45,- Kč ) cena 900,- Kč ( odečítáme za 2 lekce z ledna, kdy byla Míša nemocná ) cena tedy 810,- Kč 

Chápeme, že máte třeba dvě děti ve zpívánkách a tím se cena násobí a nebo, že jsou občas nemocné. Ale pokud srovnáte ceny v jiných organizacích za 45 min výuky ( běžná cena 100- 120,-Kč ) je naše cena 45,- Kč za lekci opravdu velmi nízká. Stačí tak pokrýt platbu lektorky, nákup hudebních nástrojů, náklady za prostory. Vzhledem k takto nízké ceně a velkému zájmu o zpívánky ( máme dalších cca 20 náhradníků ) nejsme schopny nabídnout ani žádné slevy pro sourozence nebo upravovat a zkracovat jakkoliv platbu za pololetí. Věříme, že toto všechny chápete.

Nové prostory :

Do nových prostor V Újezdech 1  jsme se přesunuly na apel místí radnice, aby mohla být v Medlánkách zprovozněna Maceška a byly maximálně využity prostory, které převážně radnice dotuje. Zájmem radnice, bylo maximálně využít tyto nové prostory a Sýpku komerčně pronajímat. Víme, že skupiny zpívánek jsou maximálně naplněné a že nové prostory jsou menší, než Sýpka.

Ale budeme se s tím muset smířit a pokusit se navzájem spolupracovat. Delší pauzy mezi jednotlivými zpívánkami nejsou z časových důvodů možné.

Je tedy nutné, abychom všechny po skončení své lekce se snažily co nejdříve uvolnit prostory ve prospěch další začínající skupiny. Jinak by musela být jedna skupina zpívánek zrušena a to určitě nikdo nechce.

 

Prosíme vás tímto a vaši spolupráci a věříme, že se nám všem bude ve zpívánkách dále líbit

Zdenka, Katka, Anička

nově se všechny 3 skupiny v obvyklých časech (UT 9:00 - 12:00) konají v novém centru Medlánek, V Újezdech 1 , Medlánky