Provozní řád dopoledních lekcí DK Medlánci 

PROVOZNÍ ŘÁD  

1. Rozdělení – skupiny dětí

 • Děti jsou rozděleny do jednotlivých skupin. V každé skupině je maximálně 10 nebo 12 dětí.
 • Skupiny jsou rozděleny dle věku a schopností dětí a jsou po celé pololetí stejné.
 • Složení skupin může dle potřeby během pololetí upravit pouze lektorka.
 • Mladší sourozenci se mohou hodin zúčastnit pouze po dohodě s lektorkou a za podmínky, že nenarušují průběh hodiny.

  2. Průběh lekcí 

 • Každá skupina má přesně daný čas začátku hodiny. Proto prosíme, dodržujte je a nenarušujte pozdním příchodem průběh hodiny.  
 • V případě, že dítě z jakéhokoliv důvodu lekci ruší, je povinností rodiče opustit prostory výuky a vrátit se zpět pouze, pokud dítě již neruší hodinu.
 • V případě, že rodič takto neučiní, má lektorka pravomoc upozornit a následně požádat o zklidnění dítěte mimo místnost, kde hodina probíhá.
 • Naše lekce nejsou hlídacím kroužkem pro děti, o které se postará lektorka.
 • Nejsou ani debatním kroužkem pro maminky.
 • Rodič před, během i po hodině zodpovídá za své dítě.

   3. Jídlo

 • Prosíme maminky, aby během lekce (45 min) nedávaly svým dětem žádné jídlo!!! Pouze pití. 
 • Děti se mohou nasvačit před a nebo po hodině v místě určeném ke svačení.
 • Podávání jídla (sušenky, křupky atd.) během lekce ruší lektorku, ostatní maminky a děti.
 • V případě, že toto pravidlo bude porušeno, lektorka má právo požádat rodiče a dítě o opuštění místnosti, kde lekce probíhají.

    4. Platba

 • Platba lekcí je rozdělena do bloků - první a druhé pololetí. 
 • Jednotlivé lekce jsou nahrazeny pouze z důvodu absence lektorky nebo při nemožnosti využít prostory, kde lekce probíhají. 
 • V případě nemoci dítěte nebo rodiče není možné lekce nahradit (pololetní kurz). 

 

VELMI DULEŽITÉ JE AKTIVNÍ ZAPOJENÍ RODIČŮ. 

NA LEKCÍCH SE NEMUSÍTE NIČEHO OBÁVAT, BUDEME SPOLEČNĚ CVIČIT, TVOŘIT A SNAŽIT SE, ABY DĚTI BYLY SPOKOJENÉ.