Provozní řád Macešky v Medlánkách

MACEŠKA

PROVOZNÍ ŘÁD MEDLÁNKY

 

1. PROVOZ

 • Provoz je 8:30 – 12:30h
 • Maceška nefunguje v době státních svátků, víkendů a velkých prázdnin.
 • Děti přicházejí  do 9 h, vyzvedávání je 12,00 -12,30 h.
 • Platba za umístění dítěte v Macešce :

1 vstup = 50,-Kč             

cena je dotována projektem ESF

 

 • Kartičky prosím vždy noste s sebou  a předkládejte je při vstupu lektorce.
 • Pokud již nebude dítě Macešku navštěvovat, je nutné to oznámit při poslední návštěvě.
 • Lektorka přebírá pouze zdravé dítě, nemocné dítě je povinna odmítnout.
 • Maceška přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte.

 

2. PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ

 • Nahlášení dětí se provádí  telefonicky (sms), nebo osobně do 12h předchozího dne.
 • Omluvení dítěte je možné do 18h předchozího dne.
 • Neomluveným dětem propadá celá platba za vstup.
 • V případě pravidelné docházky je nutno omluvit dítě na všechny budoucí termíny.

 

3. POBYT V MACEŠCE

 • V šatně nechávejte boty a oblečení, které prosím odložte na  značku vybranou pro ten den.
 • Značka platí i pro odkládání podepsané svačiny  a pití do krabice ve výtvarně. (dle hygienických norem nesmí mít dítě v Macešce potraviny podléhající zkáze – tedy mléčné výrobky typu jogurt, pribináček, namazaný rohlík s máslem, šunkou, či sýrem.Doporučujeme: balené potraviny, suché pečivo, ovoce, zelenina)
 • Veškeré oděvy a botičky je nutné podepisovat. Lektor jinak nemůže zajistit odchod dítěte ve vlastním oblečení.
 • Dítě do Macešky nesmí nosit cenné věci, bonbony a žvýkačky.
 • Pokud dítě pláče déle než 15 minut, volá lektor zákonnému zástupci a je oprávněn požádat o předčasné vyzvednutí dítěte z Macešky.

 

4. PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • Organizátor (Maceška) si vyhrazuje právo rozhodovat o umístění dítěte do Macešky a počtu dnů pravidelné docházky
 • Z důvodu finanční podpory ÚMČ Medlánky jsou přijímány pouze děti s trvalým bydlištěm v Medlánkách.
 • Přednostně jsou přijímány 3 leté a starší děti

 

 

Svým podpisem rodič souhlasí s provozním řádem a stvrzuje, že je dítě dostatečně zralé na pobyt v Macešce

 

 

 

 

V Brně dne……………….                                                                …………………………………

                                                                                                          Podpis zákonného zástupce

 

 

KONTAKT:     LATA centrum rodinných aktivit, Plovdivská 8, 616 00Brno

Eva Garzonová : 724 813 927, maceska@luzanky.cz