ART CAMP 2024 

TERMÍN : 18. 8. - 23. 8. 2024  

ZAČÁTEK CAMPU: 18. 8. - neděle od 13 hod 

UKONČENÍ CAMPU: 23. 8. - pátek odpoledne závěrěčné vystoupení pro rodiče