Provozní řád Rosnička

1.Docházka

 • Rosnička je otevřena od 8:00 do 12:30 hod. Děti je možno přivést v časovém rozmezí mezi 8:00 – 9:00 hod (ne později!!!) a vyzvednout mezi 12:00 - 12:30 hod. 
 • Pozdní vyzvedávání dětí – prosíme maminky, aby se snažily vyzvedávat děti opravdu včas, nejpozději do 12:30. 
 • Za opakované pozdní příchody budeme muset požadovat platbu 50,- Kč navíc k denní sazbě 350 Kč.
 • Rosničku bude navštěvovat každý den maximálně 12 dětí, o které se budou starat 2 zkušené lektorky.

2.Platba

 • Denní sazba je dána počtem navštěvovaných dní v týdnu (1 – 2 dny v týdnu 420 Kč / 3 dny v týdnu 400 Kč / 4 dny v týdnu 380 Kč ).
 • Platba docházky se platí vždy na účet bankovním převodem nejpozději do dvacátéhopátého v měsíci. Platba je na 1 kalendářní měsíc předem. (V září platba na říjen, v říjnu na listopad, v listopadu na prosinec ....)
 • Rodiče obdrží vždy přesnou částku, kterou mají za dítě zaplatit a číslo účtu emailem. Částka je vypočtena dle počtu dní v příslušném měsíci (např. dítě chodí každé pondělí, tj. říjen má 5 pondělků, listopad má 4 pondělky atd.).

3.Omluvenky

 • Dítě je možné omluvit na mob. telefon hlavní lektorky  -  (číslo je vyvěšeno na nástěnce před klubem a je zveřejněno na webových stránkách www.medlanci.cz) nejpozději do 18:00 hod předchozího dne, formou sms zprávy!!! Toto bude bráno jako řádná omluva.
 • Omluva po 18:00 hod předchozího dne nebo ráno v den docházky není možná – lekce propadá!!! Jediná varianta je, že si maminka najde samostatně za sebe náhradu a nahlásí to sms zprávou lektorce.
 • Každou řádnou omluvu lze, po dohodě s lektorkou, nahradit pouze jiný den než je pravidelná docházka vašeho dítěte, pokud je volné místo.
 • Náhrady lze vybrat pouze za jeden měsíc zpětně (např. v říjnu náhrady za září a říjen / v listopadu náhrady za říjen a listopad atd.).
 • Pokud si nahlásíte náhradu omluvené lekce a tuto náhradu musíte opět omluvit, je to možné, ale opět pouze do 18:00 hod předchozího dne a neprodlužuje se tím doba, kdy je možné omluvu vybrat.   
 • Náhrady u dětí, co chodí pravidelně v určený den do Rosničky, lze vybrat pouze v době, kdy má dítě zaplacený další měsíční blok lekcí.  
 • U dětí, co mají docházku 5 x týdně a jsou řádně omluveny, se za omluvenky vrací 50 % z celkové částky.
 • Dlouhodobé omluvy se budou řešit individuálně.

4.Nemoc dětí

 • Do klubíku nesmí nemocné děti!!! Za nemoc se považuje i rýma (silná, zelená) a akutní kašel!!!
 • Buďte prosím ohleduplní k ostatním dětem a maminkám a nemocné dítě nechejte doma.
 • Lektorka má pravomoc pokud se jí dítě jeví jako nemocné, odeslat je hned ráno zpět domů s rodiči a nebo zavolat rodičům a požádat o předčasné vyzvednutí dítěte.

5.Stravování dětí

 • Každé dítě si s sebou do Rosničky nosí své jídlo a pití v řádně označené krabičce a netekoucí označené láhvi. Svačinky budou umístěny do připravených a obrázkem označených krabic dětí. Svačinka bude cca v 9:45 hod. 
 • Nedávejte dětem potraviny podléhající rychlé zkáze ani příliš velké porce, pokud si nejste jisti, že je sní. Z hygienických důvodů nelze v klubu uchovávat po celé dopoledne otevřené nedojezené potraviny a budou muset být vyhozeny. Raději dvě malé zvlášť balené porce než jednu velkou.
 • Dětem prosím nedávejte do klubíku sladkosti (bonbony, čokolády, lízátka atd.)

6. Oblečení dětí

 • Nejlépe – tričko, tepláčky, kraťasy, papučky – vše řádně označené!!!
 • Dětem prosím přibalte do batůžku náhradní označené oblečení!!!  
 • U dětí co mají pleny - přibalte pleny, vlhčené ubrousky, krém.

7. Vyzvedávání

 • Dítě bude předáno pouze osobám určeným v přihlášce. Pokud má dítě vyzvednout výjimečně někdo jiný, musí o tom rodič dítěte informovat ústně lektorku ráno při přebírání dítěte a uvést iniciály vyzvedávajícího, které pak lektorka zkontroluje (jméno, č.OP, evtl. další)

DOPORUČUJEME :

 • Dítě předem připravte a řekněte mu, že bude v klubíku s jinými dětmi a tetami bez vás (nelžete mu).
 • Opakujte mu stále dokola, že jak si pohraje a posvačí, tak si pro něj přijdete.
 • Chcete, aby si pohrálo a pěkně si to užilo.
 • Při převlékání dítěte mu zopakujte, kam jdete a že se vrátíte a předejte dítě lektorkám.
 • Nesmlouvejte s dítětem a společný pobyt v herně při předávání neprotahujte.